Referencie

Aksis, s.r.o. – príprava a realizácia stavieb STN EN ISO 9001
BELLE EXPORT-IMPORT

BELLE EXPORT – IMPORT, s.r.o. – obchod s hutným materiálom a náhradnými dielmi hutníckych technologických zariadení STN EN ISO 9001
Colar

COLAR, s.r.o. – výroba a montáž oceľových kontrukcií STN EN ISO 9001
EP

ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov – výroba produktov z plastov STN EN ISO 9001
Energyco

ENERGYCO, s.r.o.- výroba a montáž technologických zariadení STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
STN OHSAS 18001

HS HSV s.r.o. – výstavba a rekonštrukcia pozemných, priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb STN EN ISO 14001
Ingreal HS

HS – INGREAL a.s. – realizácia špeciálneho zakladania stavebných objektov, stabilizácie zosuvných území, sanácie stavieb a špeciálnych stavebných prác, geologický prieskum a s ním súvisiace technické, sanačné, laboratórne, geotechnické práce STN EN ISO 9001
HMK

Hutné montáže s.r.o. – kompletná dodávka oceľových konštrukcií STN EN ISO 9001

IKARO s.r.o. – predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky STN EN ISO 9001

MAKS-D, s.r.o. – výroba, dodávka a montáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
STN OHSAS 18001
Medicalernst

Medicalernst, s.r.o. – dodávanie a servis zdravotníckej techniky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických a tlakových zariadení STN EN ISO 9001
MONDE

MONDE, spol. s r.o. – prevádzkovanie strážnej služby STN EN ISO 9001
Metcore

METCORE s.r.o. – nákup a predaj pohonovej techniky a komponentov STN EN ISO 9001

MONTÁŽE, a.s. – výroba a montáž TZ a OK STN EN ISO 9001
n.d. KUBALA

Nákladná doprava KUBALA, s. r. o.- vnútroštátna a medzinárodná kamiónová doprava STN EN ISO 9001
OSDM, spol. s r.o.

OSDM, spol. s r.o. – dodávanie strojárskych výrobkov STN EN ISO 9001
PEM – Haly

PEM – Haly, s.r.o. – predaj, projektovanie, zabezpečenie výroby a montáže montovaných hál STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
STN ISO 45001
Paliko

PALIKO, s.r.o. – realizácia stavieb a ich zmien, predaj stavebného materiálu STN EN ISO 9001
Pavol Vasiľ PV STEEL

Pavol Vasiľ PV STEEL – výroba a montáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií STN EN ISO 9001
PEN-TECH s.r.o.

PEN-TECH s.r.o. – nákup a predaj priemyselných tesnení a mechanických upchávok, zabezpečovanie subdodávok pre strojárenskú výrobu, repas priemyselných zariadení a mechanických upchávok. STN EN ISO 9001
Priemyselné stavby, a.s. Košice

Priemyselné stavby, a.s. Košice – realizácia, rekonštrukcie a opravy stavieb STN EN ISO 9001

POTRUBIE, a.s. – výroba a montáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
STN OHSAS 18001
SEAK, s.r.o.

SEAK, s.r.o. – vývoj, výroba elektronických riadiacich systémov pre verejné osvetlenie a osvetlenie v priemysle STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001

Sebex Slovakia s.r.o. – navrhovanie a vývoj zariadení na ochranu životného prostredia STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
Siit

SH TRADE, s.r.o., Košice – výroba zliatin farebných neželezných kovov STN EN ISO 9001
Solitus

SOLITUS, spol. s r.o. – strihanie a delenie kovových materiálov STN EN ISO 9001
Statys

Statys s.r.o. – zabezpečovanie colných služieb STN EN ISO 9001
Strojmont_SK

Strojmont – SK, spol. s r.o. – oprava a údržba technologických zariadení, konštrukčných zariadení a žeriavových dráh STN EN ISO 9001
Strojmont

Strojmont, spol. s r.o., Košice – výroba a montáž technologických zariadení STN EN ISO 9001
Plastmix

Stanislav Jackanin – PLASTMIX – výroba obalov z PVC a PE fólií STN EN ISO 9001
Technum

TECHNUM, spol. s r.o. -nákup, predaj, delenie a spracovanie hutníckeho materiálu STN EN ISO 9001
Tridiam

TRIDIAM s.r.o. – autorizovaný predaj a servis motorových vozidiel značky HYUNDAI a MITSUBISHI STN EN ISO 9001
tms

TMS International Košice s.r.o. – nákup a predaj kovového odpadu, materiálov pre OC a zlievarne, skarfovanie a rezanie STN EN ISO 9001
Unibiz

Unibiz, s.r.o. – sprostredkovanie výroby strojárskych dielcov, zabezpečovanie zváračských prác STN EN ISO 9001
waleon

Waleon s.r.o. – dodávka a montáž technológií pre úpravu vôd STN EN ISO 9001
Wavex

WAVEX, s.r.o. – predaj elektroinštalačného materiálu STN EN ISO 9001
WESTTON

WESTTON, spol. s r.o., Košice – správa registratúrnych záznamov STN EN ISO 9001

 
 

Uvedené spoločnosti sú certifikované nasledovnými akreditovanými certifikačnými organizáciami:

TUV Slovakia

SGS

TUV NORD

Comments are closed.