Vitajte !

Ponúkame Vám kvalitné služby, prispôsobené Vašim požiadavkám, s cieľom maximálne splniť Vaše očakávania a potreby.

Vyžaduje od Vás zákazník minimálne certifikát kvality, resp. je to jedna zo základných požiadaviek, v prípade Vášho záujmu o účasť vo verejnej súťaži a Vaša spoločnosť ešte nie je certifikovaná ?

V tom prípade Vám zaručujeme, že ak využijete naše služby, týkajúce sa poradenstva a dodržíte naše rady pri budovaní, zdokumentovaní a implementácii systému manažérstva kvality, v zmysle normy STN EN ISO 9001, úspešne absolvujete certifikáciu Vašej spoločnosti v ktorejkoľvek Vami vybranej certifikačnej organizácii.

Máte už certifikovaný systém manažérstva podľa Vami zvolenej certifikačnej normy, resp. integrovaný systém manažérstva, a nemáte čas ani voľné kapacity na jeho udržiavanie, zdokonaľovanie a stále zlepšovanie ? 

V tom prípade Vám zaručujeme kvalitnú a odbornú pomoc pri udržiavaní, zdokonaľovaní a stálom zlepšovaní Vášho certifikovaného manažérskeho systému, resp. integrovaného systému manažérstva, podľa noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001, ako aj prípravu na dozorné a recertifikačné audity.

Aké výhody Vám ponúkame oproti konkurencii ?

  • zodpovednosť, serióznosť, precíznosť a flexibilitu,
  • dodržanie dohodnutých termínov,
  • dlhoročné praktické skúsenosti, vedomosti a know-how poradcu,
  • kvalitne odvedenú prácu za výhodnejšiu cenu v porovnaní s konkurenčnými poradenskými spoločnosťami,
  • vypracovanie dokumentácie „šitej na mieru“ pre Vašu spoločnosť, podľa Vašich požiadaviek a požiadaviek noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001,
  • ušetrenie Vašich financií na predcertifikačný audit vybraného manažérskeho systému,
  • zľavy na základe sprostredkovania a uzavretia zmluvy o spolupráci s inými záujemcami o poradenstvo a prípravu na certifikáciu, resp. udržiavanie ich manažérskeho systému/ov.

Zavedenie, udržiavanie a stále zlepšovanie manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti Vám pomôže hlavne pri zvyšovaní konkurencieschopnosti, ako aj udržaní si existujúcich a získaní nových zákazníkov.

Veríme, že Vás  naša ponuka služieb osloví a vyhovie Vašim očakávaniam a požiadavkám.

Tešíme sa na Vaše oslovenie a vzájomnú spoluprácu.

Ing. Gabriela Vasilová
majiteľ a konateľ spoločnosti

Comments are closed.