Dopyt

Zaujímate sa o naše služby ? Veľmi sa tešíme.
Pre stanovenie čo najpriaznivejšej ceny certifikácie prosím vyplňte informácie nižšie. PEKNE ĎAKUJEME.


Máme záujem o certifikáciu/recertifikáciu na manažérsky systém:

STN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN ISO 45001

Poznámka: Položky označené * je potrebné vyplniť.

Dopyt vyplnil (meno a priezvisko)*:

Obchodné meno spoločnosti*:

IČO spoločnosti*:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti*:

Kontaktná osoba (meno a priezvisko)*:

Zadajte Váš email*:

Vaše telefónne číslo*:

Činnosti na certifikáciu*:

Počet zamestnancov*:

Počet zamestnancov na dohodu, živnosť*:

Počet smien*:

Celkový počet pobočiek, prevádzok, stredísk, a pod. mimo areálu spoločnosti*:

Termín začatia prípravy*:

Plánovaný termín realizácie auditu*:

Stručný popis stavu dokumentácie*:

Poznámky k objednávke:

Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vyhlásenie ISO CONSULTING s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť. Spoločnosť ISO CONSULTING s.r.o. neposkytuje právne poradenstvo.

Ak súhlasíte, napíšte prosím "Súhlasím" *:

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Potvrdenie Vášho dopytu Vám po jeho odoslaní zašleme emailom. Ďakujeme.

Comments are closed.