O nás

Spoločnosť ISO CONSULTING s. r. o. vznikla v septembri 2013 a od roku 2014 pôsobí ako právny nástupca p.Ing. Gabriely Vasilovej a jej spolupracovníkov. Poradenstvu v oblasti ISO certifikácie a auditov manažérskych systémov sa venujú už od roku 1996.

Zamestnanci spoločnosti majú dlhoročné praktické skúsenosti s budovaním, implementáciou do praxe, udržiavaním a stálym zlepšovaním manažérskych systémov (systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001, v spoločnostiach veľkých, stredných i malých, z rôznych priemyselných odvetví.

Využite aj vy naše služby podobne, ako mnoho iných spokojných klientov a ozvite sa už dnes.

Tešíme sa na spoluprácu.

Comments are closed.